NEXT SWETLODGE CEREMONY
FOR WOMAN
SUNDAY 17 MAY (new moon)
THUESDAY 2 JUNE (full moon)
THEME: FERTILITY
guided by Veerle
MIXED SWETLODGE
summerstolstice 21 JUNE
Touch and Surrender yourself to the Earth, PachaMama
Be a flowing River, observe the Water within you
Listen to the Air, you can hear it, feel it, smell it, touch it
Wonika Wayan, the sacred air, spirit, life, breath
Melt with the Fire, the Stones, your Ancestors
Become one with your true nature
allowing it… to emerge
from these roots you shall grow,move, breath…
 

SWETLODGES – CEREMONIES – TEMASCALES

Purifying is as old as mankind. When you are ill your body cleans up through fever and evaporating the bacteries.

(translation follows soon) Een zweethutceremonie reinigt op de vier niveau’s : mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek. Je lichaam, je gevoel, je gedachten en je verbinding met het grote geheel worden aangesproken door de hitte die langzaam wordt opgevoerd.

De hut is een koepelvormige geraamte van wilgentakken, die wordt afgedekt met meerdere lagen dekens, zodat het binnen aardedonker wordt. Buiten de hut is een vuurplaats, waar de stenen verhit worden. In het centrum van de zweethut is een kuil waarop de stenen komen te liggen. Elke steen wordt met een intentie gelegd, telkens met respect voor grootvader vuur, grootmoeder stenen, pachamama en de voorouders.

De firekeeper is degene die het hele proces binnen en buiten de hut begeleidt. Hij/zij voedt en hoedt het vuur en brengt de stenen binnen. De watergieter  giet het water over de hete stenen en begeleidt het proces in de hut.
Een ceremonie bestaat doorgaans uit vier ronden, voor elke windrichting en element één, met elk een eigen thematiek, die op het moment zelf kan bepaald worden, naargelang de energie die er heerst. De vijfde ronde is voor de firekeeper en voor wie nog een laagje dieper wil zakken.

Als de stenen roodgloeiend zijn, is het tijd voor de watergieter om de deelnemers uit te nodigen de hut binnen te gaan.
In het midden is een kuil, waar de deelnemers en de watergieter omheen gaan zitten. Hierin komen de gloeiende stenen te liggen.
Op verzoek van de watergieter brengt de vuurhoeder, per ronde, stenen op een riek in de hut.
De watergieter vormt de veilige verbinding tussen binnen en buiten.
Als er voldoende gloeiende stenen, kruiden en water zijn binnen gebracht sluit de deurhoeder de deur. Op de rode gloed van de stenen na, heerst binnen volstrekte duisternis. Het gevoel dat tijd en ruimte verdwijnen.
Je bent terug in de schoot van Moeder Aarde.Terug in de natuurlijke baarmoeder, terug bij je bron. Om weer te keren als nieuwgeborene.

Wij nodigen jullie allen uit om samen met de bron te versmelten en je eigen innerlijke kern terug te vinden.

Een zweethutceremonie begint doorgaans rond de middag met het aansteken van het vuur en het uitnodigen van de spirits, een meditatie en smudgen, eventueel een (yoga) zonne, aarde of maangroet, en eindigt in de vooravond met brood en soep. We organiseren ook weekends en zweethutceremonies rond bepaalde data en thema’s. Indien gewenst geven we daarna ook een healing of een klankhealing. Graag zelf handdoeken mee nemen. Ook tijdig reserveren. ( max. 20 pers. )

MOGELIJKHEDEN voor het organiseren van zweethutten op vraag:

VERJAARDAGEN – AFSCHEIDSCEREMONIES – VAN OUD OP NIEUW – VOLLE en NIEUWE MAAN – ZUIVERING- INITIATIES – GEBOORTECEREMONIES

O Metakuye Oyasin!